Podróże to jedyna rzecz
na którą wydajemy pieniądze,
a stajemy się bogatsi.
Przewodnik po WROCŁAWIU i przewodnik górski SUDECKI oraz pilot wycieczek.

Pierwszy przewodnik po Górach Stołowych, przewodnik sudecki, wreszcie przewodnik górski. Wszystko zaczęło się w 1790 roku….

Zarząd Główny PTTK ustanowił rok 2013 Rokiem Przewodników Turystycznych. Decyzja taka podjęta została z uwagi na fakt okrągłej, dwusetnej rocznicy wydania pierwszego patentu przewodnickiego. Otrzymał go Franz Pabel z ówczesnego Carlsberga (obecnie Karłów w Górach Stołowych) od króla Prus, Fryderyka…