Podróże to jedyna rzecz
na którą wydajemy pieniądze,
a stajemy się bogatsi.
Przewodnik po WROCŁAWIU i przewodnik górski SUDECKI oraz pilot wycieczek.

Najstarszy widok Wrocławia

Wśród bogatej ikonografii stolicy Dolnego Śląska, jedno z przedstawień Wrocławia, zasługuje na szczególną uwagę. Fakt ten wynika z jego historii, która liczy sobie już ponad pół tysiąca lat, a zaczyna się w roku 1493, a nawet trochę wcześniej.

wrocław ddddddd

Wtedy wydawca Anton Koberger i twórca Hartmann Schedel uwieńczyli sukcesem plan wydania pierwszego świeckiego bestselleru w dziejach ludzkości, to znaczy Kroniki Świata, znanej po łacinie jako Liber Chronicarum.

Inkunabuł był tak szczególny ponieważ wcześniej nikt nie zajmował się wydawaniem na tak szeroką skalę i z takim rozmachem edytorskim książek nie poświęconych stricte życiu religijnemu. Od wynalezienia druku około 1455 roku przez Gutenberga (oraz w tym samym okresie przez paru innych wydawców, którzy eksperymentowali z odlewaniem czcionek) powstawały głównie dzieła o tematyce duchowej.

Bogato ilustrowana, opisująca dzieje ziemi od jej stworzenia aż po nastanie (rychłe rzecz jasna) królestwa niebieskiego Welt Chronik była czymś niezwykłym i nowym w swojej epoce.

Wszystkie ilustracje wykonane drzeworytniczo w postaci ksylografii przedstawiały cały znany ówcześnie świat. Część z nich ponoć sporządzona nawet przez samego Albrechta Durera, co jednak nie zostało do dziś potwierdzone.

Swoje miejsce w starodruku znalazła również Polska i jej trzy miasta: Nysa, Kraków i Wrocław, umieszczone w dziele obok siebie i zaraz koło Lubeki. Ikonografie te zasługuje na szczególna uwagę, wszak przedstawiają najstarsze widoki miast ziem Polski!

 

Zdjęcie: Prospekt Wrocławia, według drzeworytu z kroniki Hartmana Schedla, z 1493 r.

 

Marcin Socha
Przewodnik Sudecki i pilot wycieczek