Podróże to jedyna rzecz
na którą wydajemy pieniądze,
a stajemy się bogatsi.
Przewodnik po WROCŁAWIU i przewodnik górski SUDECKI oraz pilot wycieczek.

W krypcie kościoła Świętej Trójcy Zakonu Bonifratrów we Wrocławiu

Kościół Świętej Trójcy Zakonu Bonifratrów we Wrocławiu znajduje się na Przedmieściu Oławskim, przy ul. Traugutta. Zakonnicy przybyli do Wrocławia 1 listopada 1711 roku z Cieszyna. Co ciekawe, pierwszego pacjenta „bracia szpitalni” przyjęli już 14 maja 1712 roku. Był nim ogrodnik z powiatu ścinawskiego, wyznania protestanckiego.


Krypta _Bonifraci_Wrocław przewodniksudety.pl (7)Prace budowlane kościoła i szpitala klasztornego rozpoczęto w dniu 15 listopada 1714 r
., w dwa dni po zatwierdzeniu projektu. Świątynię zaprojektował prawdopodobnie przebywający wówczas w Wiedniu Matthias Steinl, a korekty projektu wykonał Johann Blasius Peintner. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego z udziałem biskupa wrocławskiego Ludwika Franciszka von Neuburga miała miejsce w dniu 10 lipca 1715 r. 

 

Prace budowlane trwały do roku 1722, kiedy to w dniu 8 października zatknięto na wieży kościoła gałkę. W latach 1724-1736 trwały prace nad wykańczaniem wnętrza świątyni. W dniu 24 kwietnia 1727 biskup pomocniczy wrocławski Elias Daniel Sommerfeld dokonał konsekracji ołtarza głównego.


Krypta _Bonifraci_Wrocław przewodniksudety.pl (3)Pod świątynią znajduje się krypta, będąca cmentarzem zakonników, którą udało mi się odwiedzić, dzięki życzliwości przeora klasztoru.

Nad wejściem wykuty jest fragment Psalmu 129. śpiewanego na pogrzebach: „De profundis clamui ad te Domine: Domine exaudi vocem meam” (Z głębokości wołam do Ciebie Panie: o Panie, wysłuchaj głosu mego). Krypta składa się z kilkunastu sklepionych krzyżowo pomieszczeń, które ciągną się pod niemal całym kościołem.

Krypta _Bonifraci_Wrocław przewodniksudety.pl (5)Wykute w ceglanych ścianach grobowe nisze zasłonięte są kamiennymi pobielonymi płytami. Ceramiczne tabliczki informują, kim był zmarły. Peregrinus, Salomon, Pius, Cosmas, Amatus… – to imiona bonifratrów chowanych w krypcie od niespełna 200 lat.

Pod ścianami stoją kamienne ossuaria (rodzaj pojemników na ludzie kości). Krypta _Bonifraci_Wrocław przewodniksudety.pl (2)Wyglądają jak skrzynie na zboże, tyle że na wieku przymocowano tabliczki epitafijne. Wsypywano do nich kości zakonników wyciągnięte po kilkudziesięciu latach z nisz grobowych.

 

Pomiędzy zakonnikami spoczywają dobrodzieje kościoła: baron Adrian von Hoverden-Plencken, jego żona Maria Klara z domu hrabina Mattuschka i szwagier hrabia Mattuschka.  Jedyny w krypcie sarkofag – okazały, wykuty z piaskowca – należy do barona Johanna Wilhelma von Würtz und Burg.

 

Krypta _Bonifraci_Wrocław przewodniksudety.pl (6)

Ciekawostką jest fakt, ze w czasie II wojny światowej istniał tu konspiracyjny szpital, w którym przechowano amerykańskich i radzieckich pilotów zestrzelonych nad Wrocławiem. Ci, którzy przeżyli, a mówi się o liczbie 98 osób, sąsiadowali przez ścianę krypty z oficjalnym Lazaretem IV twierdzy Breslau.

 

 

 

Marcin Socha